Kontakt na autorov

Vzhľadom na rozsiahlosť, komplexnosť, funkčnú a grafickú náročnosť digitálnej učebnice sa na jej vytváraní podieľal širší kolektív autorov. V prípade nedostatkov, nejasností, nesprávneho fungovania ľubovoľnej časti digitálnej učebnice alebo v prípade postrehov a návrhov prosím kontaktujete autorov.

          doc. Ing. Martin Žarnay, PhD. - vedúci projektu
          e-mail: martin.zarnay@fstroj.uniza.sk

          doc. Ing. Ladislav Čillík, PhD. - autor textov a obrázkov
          e-mail: ladislav.cillik@fstroj.uniza.sk

          doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. - autor textov a obrázkov
          e-mail: jozef.broncek@fstroj.uniza.sk

          Ing. Gabriela Borsová - technická úprava textov a obrázkov, autorka animácií

          Ing. Jaroslav Pitoňák - celkový funkčný a grafický návrh, autor html stránok, programovanie
          e-mail: jaroslav.pitonak@fstroj.uniza.sk

          Ing. Kamil Drdol - programovanie html stránok
          e-mail: kamil.drdol@fstroj.uniza.sk

          Ing. Peter Kamas - technická úprava textov a obrázkov, programovanie
          e-mail: peter.kamas@fstroj.uniza.sk

          Ing. Martin Sokol - vytváranie animácií
          e-mail: martin.sokol@fstroj.uniza.sk

          študenti doktorandského štúdia KKČS, SjF, ŽU v Žiline - animácie