Použitá literatúra

1. MEDVECKÝ, Š. - ČILLÍK, L. - BARYSZ, I - ŽARNAY, M - HRČEKOVÁ, A - BRONČEK, J. - KUČERA, Ľ.: Základy konštruovania. Žilina, EDIS 1999. ISBN 80-7100-547-92. MEDVECKÝ, Š. - ČILLÍK, L. - ŽARNAY, M. - HRČEKOVÁ, A - BRONČEK, J - KUČERA, Ľ.: Konštruovanie 1. Žilina, EDIS 2007. ISBN 978-80-8070-640-13. ČILLÍK, L. - ŽARNAY, M. - BRONČEK, J.: Konštruovanie 1 - návody na cvičenia. Žilina, EDIS 2009. ISBN 978-80-554-0009-94. ŽARNAY, M. a kol: Technické kreslenie pre SOU. Bratislava, EXPOL pedagogika, 2007. ISBN 978-8091-056-35. BAJLA, J. a kol.: Strojárske tabuľky. Výber z noriem. Bratislava SÚTN 2004. ISBN 80-88971-18-7Pri zostavovaní digitálnej učebnice sa vychádzalo z uvedenej literatúry, a tá je zároveň aj odporúčanou literatúrou pre ďalšie štúdium.