Návod na používanie

Digitálna učebnica KONŠTRUOVANIE I je jednoducho spustiteľná na ktoromkoľvek internetovom prehliadači a bola testovaná na prehliadačoch Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera a Google Chrome. Je však optimalizovaná pre prehliadať Mozilla Firefox, preto sa môže stať, že niektoré funkcie na niektorej verzii iného prehliadača nebudú dostupné. Táto skutočnosť vyplýva z faktu, že rôzne internetové prehliadače rôzne podporujú niektoré funkcie, napríklad Java Scripty. V prípade problémov preto odporúčame využívať práve prehliadač Mozilla Firefox, čím sa zabezpečí, že predkladaný digitálny text bude nielen funkčne, ale aj graficky správny.

Internetový prehliadač Mozilla Firefox si môžete stiahnuť tu.

Digitálna učebnica sa správa a funguje ako štandardná internetová stránka, respektíve ako mnohé iné voľne dostupné digitálne učebnice. Jej súčasťou sú teda internetové odkazy a linky. Je rozdelená na dve hlavné časti alebo okná, teda na textové okno a grafické okno. Štandardne, v textovom okne sa nachádza textová časť príslušnej kapitoly a v grafickom okne sú k nej vysvetľujúce obrázky, ktoré sa paralelne menia s textom kapitoly.

Pre rýchlejšie listovanie a hľadanie v jednotlivých kapitolách bolo do učebnice zakomponované Stromové menu učebnice , ktoré možno ovládať pomocou odkazov Ukáž menu  a  Schovaj menu . V tomto menu sú stromovo zoradené všetky kapitoly a kliknutím na ľubovoľnú kapitolu sa možno dostať priamo ku zvolenej kapitole. Ďalším spôsobom ako listovať v učebnici je využívanie odkazov Listuj dozadu  a  Listuj dopredu . Po kliknutí na tieto odkazy je možné chronologicky prechádzať jednotlivými kapitolami.

Niektoré kapitoly obsahujú vo vlastnom texte odkazy. Po kliknutí na takýto odkaz sa táto kapitola "rozbalí", teda rozšíri sa o text podrobnejšie vysvetľujúci danú problematiku. Paralelne s týmto rozšírením textu v grafickom okne pribudnú aj rozširujúce príslušné obrázky.

Vo viacerých kapitolách je pri jednotlivých obrázkoch možnosť spustiť animáciu, ktorá bližšie vysvetľuje danú problematiku. Preto je potrebné mať nainštalovaný multimediálny prehrávač Quick Time. Pre spoľahlivé prehrávanie týchto animácií bolo potrebné vybrať prehrávač, ktorý bude voľne dostupný, jednoduchý a spoľahlivý. Tieto požiadavky spĺňa práve Quick Time.

Multimediálny prehrávač Quick Time si môžete stiahnuť tu.

Možnosť spustiť animáciu je k dispozícii v prípade, ak sa pod obrázkom nachádza odkaz Spustiť video . Uvedené animácie svojou názornosťou a jednoznačnosťou dostatočne vysvetľujú výklad opisovaný v texte príslušnej kapitoly a majú veľký význam z hľadiska názorného vysvetlenia a vizualizácie problematiky. Animácie sa spúšťajú v novom okne a v niektorých prípadoch sú rozsiahlejšie, preto môže trvať pár okamihov, kým sa načítajú.

V prípade nedostatkov, nejasností, nesprávneho fungovania ľubovoľnej časti digitálnej učebnice alebo v prípade postrehov, nápadov alebo návrhov prosím kontaktujete autorov tu.